Gebiedsvisie


Initiatiefnemers Koekoek II en de gemeente Moerdijk:

“met deze gebiedsvisie willen we een ‘kop’ op het Masterplan 2011 zetten waarmee de economie van Zevenbergen extra versterkt wordt, de diversiteit van de leefmilieus uitgebreid en de nieuw te ontwikkelen infrastructuur optimaal benut en ingepast”.


Integrale gebiedsontwikkeling en onderscheidende milieus:

  • Groen
  • Wonen
  • Werken
  • Economie
  • Water
  • Recreatie
  • Leisure
  • Koppeling centrum

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied voor de visie van Zevenbergen Noord is het gebied tussen de huidige provinciale weg en de nieuw aan te leggen noordelijke randweg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief! 

Participatie


Het participatieproces

Van april tot en met september 2016 zijn er verschillende participatiebijeenkomsten geweest waarin zowel bewoners als ondernemers uit Zevenbergen en omgeving hun ideeën, suggesties en meningen hebben gedeeld om zo te komen tot een visie voor het gebied. Meer weten over het participatieproces? Klik hier.


Documenten participatie

Bent u als bewoner of ondernemer die mee heeft gedaan aan het participatietraject op zoek naar documenten en foto’s? Log dan in op de participatiegroepenpagina. Bent u uw inloggegevens vergeten? Neem dan hier contact met ons op.


Vragen, opmerkingen, ideeën

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de visie die u zou willen delen? Bezoek onze Facebookpagina, Twitter of neem contact op via Contact en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Deelgebieden


Onderstaande deelgebieden dienden als uitgangspunt voor de participatiebijeenkomsten. Inmiddels is het participatietraject afgerond en wordt er hard gewerkt aan het voltooien van de visie. Klik op de deelgebieden om meer te weten te komen over de specifieke locatie en bijbehorende ideeën.